Uw eerste consult

Hoe ziet  een consult er uit?

Allereerst maak ik een kaart met de gegevens van de cliënt. Daarna vertelt de cliënt wat de reden voor het bezoek is. Met behulp van een spiertest uit de touch for health test ik uit wat de beste behandelwijze is. Over het algemeen begin ik, met mijn handen, te magnetiseren. Aanvullend test ik vragen uit met behulp van de spiertest of, indien wenselijk, leg ik een kaart uit de tarot. Tijdens het consult neem ik met de cliënt de levenswijze door. Ook kijken we samen naar waar er knelpunten zijn en wat er eventueel anders kan. Ook voeding komt, indien nodig, aan bod.

De behandeling

De behandeling is een combinatie van een spiertest uit de Touch for Health waarbij getest wordt wat
er speelt en gekeken wordt hoe de hulpvraag het best beantwoord kan worden en een behandeling waarbij door middel van het herstellen van het magnetisch veld de energiebanen vrij worden van blokkades. Ook kan er ter aanvulling en verduidelijking van de hulpvraag een tarotsessie worden gehouden.Tijdens de behandeling blijft de cliënt volledig gekleed, op de schoenen na.

Aantal behandelingen

De behandeling zet een proces
in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft meestal tijd nodig. Bij de eerste behandeling wordt getest hoeveel behandelingen er wenselijk zijn. De noodzaak van vervolgbe- handelingen en frequentie daarvan is verschillend per individu. Als de hulpvraag recent is ontstaan zal
het proces snel verlopen. Wanneer er echter gedurende langere tijd, mogelijk al jaren, klachten zijn, zullen meer behandelingen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen.