Touch for Health en Edukinesiologie

Deze Kinesiologie methode heeft zich in de jaren zestig van de vorige eeuw in Amerika ontwikkeld vanuit de chiropraxie. Kinesiologie is bewegingsleer.

Nadat Dr. John F. Thie DC, veel had geleerd van Dr. George Goodheart DC, vond hij dat deze krachtige technieken niet alleen voorbehouden moesten zijn aan professionals maar ook bekend moesten zijn bij het grote publiek. Zeker bij diegenen die wereldwijd geen of nauwelijks toegang hadden/hebben tot goede gezondheidszorg. Hij bedacht een praktisch systeem dat door alle mensen gebruikt kan worden, ongeacht ras, geloof, afkomst, sekse, etc. en noemde het Touch for Health. Dit is een systeem waarbij met zachte druk een spier getest kan worden en in balans gebracht wordt met behulp van corresponderende drukpunten.

Daar uit voort kwam de edukinesiologie. Deze term is een samentrekking van educatie en Kinesiologie. Hierbij worden oefeningen toegepast ter bevordering van de samenwerking tussen de beide hersenhelften. Zeer geschikt bij kinderen met dyslectie en daaruit voortvloeiende problemen.