Paranormale therapie

Onder paranormale gaven wordt ondermeer magnetisme, helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid gerekend. Para betekend naast, dus betekend paranormaal naast het normale.

Paranormale therapie is zo oud als de mensheid en komt in talloze culturen voor. De therapie ontleent haar bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie bestaat en elk mens over een zelf genezend vermogen beschikt. Tijdens de therapie kan een paranormale therapeut, met behulp van het vermogen tot helder zien, horen, weten, voelen, ruiken of proeven, verstoringen en blokkades in het energiesysteem van de client waarnemen. De therapeut draagt universele energie over op de client door middel van magnetiseren, met het doel het zelf genezend vermogen te bevorderen. De therapeut stelt geen diagnoses en zal nooit een reguliere therapie ontraden of doorkruisen.

Holistische leven.

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Dat betekend de gehele mens met alle facetten van zijn lijf en zijn leven. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.  Het woord holisme komt van het Griekse ‘holon’, wat ‘het geheel’ betekent. Volgens een volger van de holistische leer is alles met elkaar verbonden. Mensen en dieren worden dus niet als individueel gezien, maar als een belangrijk deel van het geheel. In de politiek is holisme ook een stroming. Volgens deze stroming bestaat de maatschappij niet alleen uit individuen, maar spelen sociale groepen en invloeden ook een rol in dat geheel.